สไมล์ อินเตอร์พรีเตอร์
โทร 063 961 5639
  • th

ล่ามจีน


ล่ามจีน

งานล่ามจีนในโรงงาน ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

งานล่ามจีน-อังกฤษ-ไทย ในการสื่อสารระหว่างนักธุรกิจชาวอังกฤษและชาวจีน

          

งานล่ามล่ามจีน-ไทย ไปประสานงานเกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตพลาสติกที่ประเทศจีนเมืองกวางโจ