สไมล์ อินเตอร์พรีเตอร์
โทร 063 961 5639
  • th

ล่ามเกาหลี


ล่ามเกาหลี

งานล่ามเกาหลี-ไทย ที่บริษัทฮุนไดมอเตอร์ ในวันที่ 12 ส.ค. กับการ Test drive ของลูกค้ากับรถยนต์ยี่ห้อนี้


งานล่ามเกาหลี-ไทย ธุรกิจเกมส์ออนไลน์ระหว่าง 2 ประเทศ