สไมล์ อินเตอร์พรีเตอร์
โทร 063 961 5639
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

SMILE-INTERPRETER

ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมล่ามและพิธีกรหลากหลายภาษา ที่นอกเหนือจาก ภาษาไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนอีกหลายๆ คนทั่วโลกที่มาจากต่างที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หมอ คนไข้ พ่อค้า คู่ค้า นักกีฬา นักเรียน และอีกหลากหลายอาชีพ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เราบริการจัดหาล่าม พิธีกร 2 ภาษา ล่ามเพื่อธุรกิจการค้า ล่ามงานพิธีต่างๆ ล่ามภาษากลุ่ม AEC ล่ามงานประชุม ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บริการ ล่ามอาสา ล่ามฉุกเฉิน ล่ามฉับพลัน ล่ามเพื่อติดต่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ยังเป็นประโยชน์กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือผู้มีความสามารถพิเศษ ความชำนาญทาง ด้านภาษาต่างๆ ทั่วโลก ให้ได้มีโอกาศทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย